Baula Ekologická tableta Kuchyň 5 g

Baula Ekologická tableta Kuchyň 5 g

Baula Ekologická tableta Kuchyň 5 g

Značka: Baula
Certifikáty: Ecocert, VEGAN
Certifikát EcocertCertifikát VEGAN
Balení:
124
Momentálně vyprodané na e-shopu i prodejnách BiOOO.cz

Čisticí prostředek efektivně čistí kuchyně, rychle a jednoduše odstraňuje tuk a mastnotu. Vhodný i na mytí nádobí a kuchyňských spotřebičů.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Ekologická tableta KuchyňBaula je převratnou novinku, která je speciálně vyvinuta pro efektivní čištění kuchyní. S tímto přípravkem rychle a jednoduše odstraníte tuk a mastnotu v kuchyni

Tablety jsou koncentrované a velmi účinné. Rozpuštěním tablet ve vodě získáte účinný čistící prostředek, který odstraní veškerou špínu. Ekologické tablety obsahují vyváženou směs zásaditých složek a povrchově aktivních látek, které snižují povrchové napětí mezi vodou a mastnotou ze všech povrchů. Čistící prostředek lze využít nejen k čištění dlaždic a pracovních desek, ale je vhodný i k čištění kuchyňských spotřebičů a také na mytí nádobí. Tablety mají 100% přírodní složení a jsou zcela biologicky odbouratelné.

Použití: Tableta se ředí v 750 ml vody. Do láhve nalijte vodu z vodovodu, vložte tabletu a nechte cca 10 minut důkladně rozpustit. Poté můžete začít vytvořený čistící přípravek používat.

Upozornění: Skladujte mimo dosah dětí.

Španělská novinka ve světě přírodní eko-drogerie je tady! Baula přináší revoluční, moderní ale hlavně ekologickou alternativu ke klasickým pracím práškům a čističům do domácnosti.

Země původu: Španělsko

Výrobce: Midas Clean S.L., Via Trajana 50-56 , Barcelona, Španělsko , tel: +34 93 024 26 99

Podrobné složení produktu

Složení:

parfum (<5%) , aniónový surfaktant (<5%) , Linalool1 (<5%) , Cineol (<5%) , regulátory kyselosti (<5%) , zásady (<5%) , stabilizátory (<5%) , barviva (<5%)
1
Přirozená součást esenciálního oleje
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látky

NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky:
citronová kyselina
hydroxid sodný
linalool
Sodium mono-C12-C14-alkylsulphate
citral


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P352 Omyjte velkým množstvím vody.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah podle státních předpisů.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Složení:

parfum (<5%) , aniónový surfaktant (<5%) , Linalool1 (<5%) , Cineol (<5%) , regulátory kyselosti (<5%) , zásady (<5%) , stabilizátory (<5%) , barviva (<5%)
1
Přirozená součást esenciálního oleje
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS07 - dráždivé látky

NEBEZPEČÍ

Nebezpečné látky:
citronová kyselina
hydroxid sodný
linalool
Sodium mono-C12-C14-alkylsulphate
citral


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 Okamžitě volejte lékaře.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
P352 Omyjte velkým množstvím vody.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah podle státních předpisů.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?