EcoNeptun Ekologický odstraňovač vodního kamene 400 ml

EcoNeptun Ekologický odstraňovač vodního kamene 400 ml

EcoNeptun Ekologický odstraňovač vodního kamene 400 ml

Značka: EcoNeptun
Certifikáty: V-Label
261
Skladem > 10 ks
Možnosti dodání: již zítra u vás

Čisticí prostředek si poradí i se silnou vrstvou vodního kamene.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Ekologický odstraňovač vodního kamene EcoNeptun si rychle poradí i se silnou vrstvou vodního kamene a zároveň vás zbaví všech nežádoucích mikroorganismů. Složení obsahuje pouze přírodní složky, je tak plně biologicky rozložitelný a šetrný k čištěným povrchům i k vaší pokožce. Je proto možné ho použít na sprchové kouty, vany, umyvadla, vodovodní baterie, rovněž i pro vyčištění rychlovarné konvice.

Mezi hlavní složky odstraňovače patří směs kyselin hroznové, šťavelové a citronové, které se zásaditým vodním kamenem reagují a postupně ho rozkládají. Proto je ideální produkt nastříkat na postižené místo a nechat ho nějakou dobu působit. Lehké znečištění poté snadno opláchnete vodou, při silnějším znečištění se nemusíte bát použít kartáček a vodní kámen odstranit mechanicky. Čistící a antibakteriální účinky odstraňovače doplňují také výtažky z ovoce, které pomáhají na ošetřeném povrchu vytvořit antimikrobiální vrstvu, která dále brání ukládání mikrobů a dlouhodobě ho tak ochraňuje. Složení dále obsahuje jemné přírodní tenzidy a aditiva, které slouží k jeho maximálnímu účinku. Odstraňovač nevystavujte přímému slunci a chraňte ho před mrazem.

Země původu: Česká republika

Výrobce: EcoNeptun, s.r.o., Na Pankráci 1062/58 , 140 00, Praha 4-Nusle, Česká republika , tel: 227 272 683

Podrobné složení produktu

Složení:

Voda, směs ovocných kyselin (hroznová, šťavelová, citronová), extrakty z ovoce, tenzidy, aditiva
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku


Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.
 

Označení pro nebezpečné složky L-(+)-mléčná kyselina, šťavelová kyselina

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Složení:

Voda, směs ovocných kyselin (hroznová, šťavelová, citronová), extrakty z ovoce, tenzidy, aditiva
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku


Pokyny pro bezpečné zacházení
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.
 

Označení pro nebezpečné složky L-(+)-mléčná kyselina, šťavelová kyselina

Nenašli jste to pravé? Co tohle?