Farfalla Jemná relaxační startovací sada 1 ks

Farfalla Jemná relaxační startovací sada 1 ks

Uložit na seznam přání
Uložit na seznam přání
479
Skladem > 10 ks
Možnosti dodání: již dnes u vás

Keramický motýlek slouží jako odpařovač pro esenciální oleje. V sadě naleznete harmonizační esenciální olej z květů pomerančovníku hořkého.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení
Položit dotaz
Popis produktu

Potěšte své blízké sadou od značky Farfalla, ve které najdete harmonizační esenciální olej z květů pomerančovníku hořkého a keramického motýla, jež slouží jako keramický odpařovač. Esenciální olej je čistě přírodní a má osvěžující vůni, která vás příjemně povzbudí a dodá vám radost. 

Esenciální olej z květů pomerančovníku hořkého, nebo-li neroli, má relaxační a protikřečové účinky. Pomáhá uvolnit se při úzkostných stavech, uklidňuje při nervozitě, emočním napětí a stresu. Dodává motivaci při depresi a zoufalství. Pomáhá stabilizovat psychiku při šoku a uvolňuje bolesti hlavy.

Společnost Farfalla byla založena před více než 20 lety jako první švýcarská společnost věnující se od samého začátku výhradně přírodním aromaterapeutickým, kosmetickým a wellness produktům. Může se pyšnit certifikáty BDIH, Natrue a mnohé z jejich výrobků jsou vhodné pro vegany. Mimo to je značka Farfalla navíc zapojena  do kontrol společnosti bio-inspecta, která reguluje množství biosurovin na trhu.

Použití: Několik kapek éterického oleje nakapejte na vršek odpařovače. Počet kapek volte podle velikosti místnosti, v menších prostorách postačí bohatě dvě kapky, ve větších použijte maximálně 5 kapek.

Upozornění: Varování H226 Hořlavá kapalina a páry. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Bezpečnostní pokyny: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal na místě schváleném k likvidaci takového odpadu.

Aromaterapeutické účinky: bolest hlavy a migréna, nespavost a nervozita, stres a úzkost

Hlavní typ vůně: citrusová

Užití: vnější

Výrobce: Farfalla Essentials AG, Florastrasse 18 , 8610 , Uster, Švýcarsko

Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.