MozziWatch Účinný přírodní repelent 75 ml

MozziWatch Účinný přírodní repelent 75 ml

314
Na cestě > 10 ks
Možnosti dodání: již zítra u vás
Praha, OC DBK > 1 ks

Repelent se 100% netoxickým složením pro odpuzení běžného hmyzu včetně klíšťat a komárů.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Přírodní repelent MozziWatch je vysoce účinný certifikovaný repelent, který je přírodní, netoxický, udržitelně vyráběný a přitom opravdu funguje - odpuzuje všechen běžný hmyz včetně klíšťat a komárů.

Tento registrovaný biocid obsahuje přírodní a zcela bezpečné a netoxické ingredience. Určený k okamžitému použití, jako aktivní složku obsahuje 30 % Citriodiol® Repelent voní krásně eukalyptově. Repelent je díky přírodnímu složení vhodný pro děti i přírodu.

Použití: přestříkejte sprejem odhalené části těla jako jsou ruce, nohy a krk a rozetřete.

Značka MozziWatch přináší čistě přírodní repelent, který vás zaručeně ochrání před všemi druhy hmyzu, hlavně pak před komáry a klíšťaty. Jeho tajemství je v použití Citriodiolu, který se získává z Eukalyptu Citriodora. Kromě alkoholu pak repelent neobsahuje vůbec nic.

Země původu: Španělsko

Výrobce: ExtraWize OÜ, Kiikri 2/1 , 10159, Tallinn, Estonsko

Podrobné složení produktu

Eucalyptus Citriodora Oil (30%) , Aqua, Alcohol Denat., Isopropyl Alcohol, Citronellol1, Eucalyptol1, Limonene1, Linalool1
1
Přirozená součást esenciálního oleje
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky

VAROVÁNÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Eucalyptus Citriodora Oil (30%) , Aqua, Alcohol Denat., Isopropyl Alcohol, Citronellol1, Eucalyptol1, Limonene1, Linalool1
1
Přirozená součást esenciálního oleje
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky

VAROVÁNÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?