/    /    /  

přehnaná starostlivost

Produkty seřadit:
Zobrazit produkty jen značky:

Dr. Bach Esence Beech 20 ml
285
Beech Buk lesní přináší porozumění a soucit. Je určen pro všechny, kdo cítí potřebu vidět více dobra a krásy ve všem kolem sebe.
262
Beech Buk lesní přináší porozumění a soucit. Je určen pro všechny, kdo cítí potřebu vidět více dobra a krásy ve všem kolem sebe.
285
Čekanka obecná přináší nesobeckou lásku. Předchází manipulaci, vysvobozuje, napravuje nedostatečnou lásku a emoční závislost.
262
Čekanka obecná přináší nesobeckou lásku. Předchází manipulaci, vysvobozuje, napravuje nedostatečnou lásku a emoční závislost.
285
Voda z léčivých pramenů napomáhá k uvolnění se od strohého sevření dogmat přehnaných požadavků na sebe, přispívá k větší pružnosti a přizpůsobivosti
262
Pramenitá voda napomáhá k uvolnění se od strohého sevření dogmat přehnaných požadavků na sebe, přispívá k větší pružnosti a přizpůsobivosti a předev
285
Esence Vervain je vhodná pro přílišné nadšence a fanatické následovatele a idealisty, kteří chtějí předělat svět k obrazu svému, ztrácí tímto spoust
262
Esence Vervain je vhodná pro přílišné nadšence a fanatické následovatele a idealisty, kteří chtějí předělat svět k obrazu svému, ztrácí tímto spoust
285
Réva naučí lidi využívat vůdcovských schopností bez ovládání druhých. Je vhodná pro jedince, který neberou v úvahu názory druhých a chovají se despo
262
Réva naučí lidi využívat vůdcovských schopností bez ovládání druhých. Je vhodná pro jedince, který neberou v úvahu názory druhých a chovají se despo
1 ks, 30 ml
65
Prázdnou lahvičku využijete pro mixování personalizované Bachovy esence. Vyberte si vhodné Bachovy květy a smíchejte s čistou pramenitou vodou bez b
1-11 z 11první