Ecoegg Čisticí tablety do pračky 6 ks

Ecoegg Čisticí tablety do pračky 6 ks

Značka: Ecoegg
Balení:
185
Momentálně vyprodané na e-shopu
Praha, Palác Lucerna > 4 ks / Praha, OC DBK > 3 ks / Praha, Karlín > 3 ks / Brno, Šilingrovo náměstí > 3 ks

Čisticí tablety se vypořádají s usazenými zbytky pracího prášku, vodního kamene, nečistot i nežádoucího zápachu.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Čisticí tablety do pračky Ecoegg slouží ke generálnímu úklidu všech částí pracího bubnu. Účinně odstraňuje usazeniny z pracího prášku, aviváže, vodní kámen, různé nečistoty z oblečení a také neutralizuje nežádoucí zápach.

 

Pro čisté prádlo a správnou funkci pračky je důležité ji pravidelně čistit. Prodlouží se tak i její životnost.

Použití: Tabletu vložte do prázdné pračky a zapněte klasický cyklus na praní. Po ukončení cyklu bude vaše pračka krásně čistá.

Britská firma ECOEGG Ltd našla způsob jak účinně a čistě prát a udržovat domácnost bez zbytečné chemie. ECOEGG Ltd pomáhá 15 % až 20 % školákům snížit jejich starosti s ekzémem.

Výrobce: Ecoegg Ltd, Steelfields, Owens Way, Gads Hill , ME7 2RT, Gillingham - Kent, Velká Británie

Podrobné složení produktu

Sodium Percarbonate, Acifloctin, Bicarbonate, Sodium Carbonate
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky

Varování. 
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/
lékaře.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Sodium Percarbonate, Acifloctin, Bicarbonate, Sodium Carbonate
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky

Varování. 
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle/ obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte
kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/
lékaře.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?