Etamine du Lys Wc blok, máta 2 x 50 g

BLOC WC MENTHE EUCALYPTUS

Etamine du Lys Wc blok, máta 2 x 50 g

BLOC WC MENTHE EUCALYPTUS

Značka: Etamine du Lys
Certifikáty: Ecocert
Certifikát Ecocert
Balení:
166
Momentálně vyprodané na e-shopu
Praha, Karlín > 2 ks / Brno, Šilingrovo náměstí > 1 ks / Praha, OC DBK > 1 ks

WC blok čistí, odvápňuje a zbavuje zápachu. Má přírodní eukalyptovo mátovou vůni.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení
Položit dotaz
Popis produktu

Wc blok, máta Etamine du Lys je produktem 3v1, nejenže wc mísu čistí, ale také odvápňuje a znavuje nepříjemného zápachu. Má přírodní eukalyptovo mátovou vůni. 

Ekologická drogerie s certifikací ECOCERT Greenllife se zavazuje nejen používáním přírodních a organických surovin s výbornou biologickou rozložitelností, ale také klade důraz na ekologické výrobní a zpracovatelské procesy, odpovědné nakládání s přírodními zdroji a minimalizaci petrochemických surovin.

Značka Etamine du Lys vznikla ve Francii v roce 1995. Zabývá se výrobou ekologických produktů pro úklid a údržbu domácnosti s optimální biologickou rozložitelností. V průběhu let se značka stala francouzským lídrem na trhu s eko drogerií. Výrobky nejsou testované na zvířatech a suroviny pocházejí z ekologického zemědělství. Produkty nesou certifikaci ECOCERT.

Značka Etamine du Lys vznikla ve Francii v roce 1995. Zabývá se výrobou ekologických produktů pro úklid a údržbu domácnosti s optimální biologickou rozložitelností. V průběhu let se značka stala francouzským lídrem na trhu s eko drogerií. Výrobky nejsou testované na zvířatech a suroviny pocházejí z ekologického zemědělství. Produkty nesou certifikaci ECOCERT.

Výrobce: Comptoir des Lys, 12 rue de la Blanchardière , 49300, CHOLET, Francie

Podrobné složení produktu

Složení:

Aniontové povrchově aktivní látky (15-30) , neiontové povrchově aktivní látky (do 5) , konzervační činidla (ZEA MAYS STARCH, XANTHAN GUM), d-limonene
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS05 - korozivní a žíravé látky

Nebezpečí.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
EUH208 Obsahuje cineol. Může vyvolat alergickou reakci. OBSAHUJE: sírová kyselina, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli,
sírová kyselina, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli,
D-Glukopyranosa, oligomerní, C10-16 alkyl glykosidy.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Složení:

Aniontové povrchově aktivní látky (15-30) , neiontové povrchově aktivní látky (do 5) , konzervační činidla (ZEA MAYS STARCH, XANTHAN GUM), d-limonene
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS05 - korozivní a žíravé látky

Nebezpečí.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a

pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
EUH208 Obsahuje cineol. Může vyvolat alergickou reakci. OBSAHUJE: sírová kyselina, mono-C12-18-alkylestery, sodné soli,
sírová kyselina, mono-C12-14-alkylestery, sodné soli,
D-Glukopyranosa, oligomerní, C10-16 alkyl glykosidy.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?