Farfalla Aroma difuzér Green Forest 100 ml

Green Forest, Belebender Aroma-Airstick

Farfalla Aroma difuzér Green Forest 100 ml

Green Forest, Belebender Aroma-Airstick

Značka: Farfalla
Balení:
815
Momentálně vyprodané na e-shopu
Praha, Palác Lucerna > 2 ks

Aroma difuzér Aroma difuzér s revitalizující vůní lesa, citronu a čerstvé máty. Osvěží, podpoří pozitivní náladu a pročistí vzduch.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Aroma difuzér Green Forest Farfalla s revitalizující vůní lesa, citronu a čerstvé máty. Osvěží, podpoří pozitivní náladu a pročistí vzduch.

 

Použití: Naplňte vázičku asi do třetiny a vložte požadovaný počet tyčinek. Čím více tyčinek je ve vázičce, tím silnější je vůně. Vůně (100 ml) vydrží 4 až 8 týdnů v závislosti na typu aplikace.

Kosmetika značky Farfalla využívá aromaterapeutické síly éterických olejů a účinků dalších přírodních surovin. Ty dohromady tvoří kvalitní výrobky s neodolatelnými vůněmi, ale i nápaditým vzhledem. To vše s úctou k životnímu prostředí a certifikací BDIH.

Hlavní typ vůně: dřevitá

Výrobce: Farfalla Essentials AG, Florastrasse 18 , 8610 , Uster, Švýcarsko

Podrobné složení produktu

Konzistence: tekutá

Obal: skleněný

Alcohol, Essential oils (Sapin Baumier*, Sapin Blanc*, Citron*, Menthe Poivrée* etc.)1, Aqua, Glycerin
1
Ekologické zemědělství
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 Používejte ochranné rukavice. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě schváleném k likvidaci takového odpadu. Směs obsahuje pin-2(10)-en,pin-2(3)-en,limonen,delta-3-karen,
linalyl-acetát,linalol,citral.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Konzistence: tekutá

Obal: skleněný

Alcohol, Essential oils (Sapin Baumier*, Sapin Blanc*, Citron*, Menthe Poivrée* etc.)1, Aqua, Glycerin
1
Ekologické zemědělství
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 Používejte ochranné rukavice. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě schváleném k likvidaci takového odpadu. Směs obsahuje pin-2(10)-en,pin-2(3)-en,limonen,delta-3-karen,
linalyl-acetát,linalol,citral.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?