Tierra Verde Gaia Magic Touch, na čištění kalíšku

Tierra Verde Gaia Magic Touch, na čištění kalíšku

175
Skladem > 10 ks
Možnosti dodání: již dnes u vás
Brno, Šilingrovo náměstí > 3 ks / Praha, OC DBK > 1 ks / Praha, Karlín > 1 ks

Bezchlórový přípravek snadno vyčistí váš menstruační kalíšek.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Tierra Verde Magic Touch na čištění kalíšku je bezchlórový přípravek, který snadno vyčistí váš menstruační kalíšek. Přípravek je šetrný k životnímu prostředí, neboť je rychle biologicky rozložitelný. 

Použití: Pravidelně po každém cyklu: přiveďte v malém hrníčku asi 300 ml vody k varu, přidejte lžičku prášku Gaia Magic Touch a ponořte do vody menstruační kalíšek. Kalíšek vyvařte v roztoku po dobu několika minut. Ujistěte se, že se voda nevypaří, přímý kontakt silikonového kalíšku se suchým rozpáleným kastrolem kalíšek nenávratně poškodí. V případě zbarvených kalíšků a starých skvrn: Přiveďte k varu 300 ml vody, odstavte z plamene, přidejte polévkovou lžíci prášku Magic Touch a kalíšek do vody ponořte. Nechte jej tam několik hodin nebo přes noc.

Skladování: Skladujte v suchu při pokojové teplotě.

Tierra Verde vyvíjí výrobky denní potřeby s co nejmenším dopadem na zdraví a životní prostředí. 

Výrobce: TIERRA VERDE s.r.o., Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky , 616 00 , Brno, Česká republika

Podrobné složení produktu

Konzistence: prášková

Obal: plastový

Složení:

Peruhličitan sodný (>30) , Hydrogenuhličitan sodný
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS03 - oxidační látky
GHS07 - dráždivé látky

Nebezpečí. H272 Může zesílit požár; oxidant. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm
a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými
materiály.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte vodu.
P401 Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C. OBSAHUJE: Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Konzistence: prášková

Obal: plastový

Složení:

Peruhličitan sodný (>30) , Hydrogenuhličitan sodný
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS03 - oxidační látky
GHS07 - dráždivé látky

Nebezpečí. H272 Může zesílit požár; oxidant. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm
a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P221 Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými
materiály.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně
vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je
lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
pomoc/ošetření.
P370 + P378 V případě požáru: K uhašení použijte vodu.
P401 Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C. OBSAHUJE: Uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?