Ecoegg Náhradní náplň pro prací vajíčko na 50 praní, vůně pomerančové květy 50 praní

Ecoegg Náhradní náplň pro prací vajíčko na 50 praní, vůně pomerančové květy 50 praní

Ecoegg Náhradní náplň pro prací vajíčko na 50 praní, vůně pomerančové květy 50 praní

220
Skladem 3 - 5 ks
Možnosti dodání: již zítra u vás

Náhradní náplň do pracího vajíčka prodlouží životnost pracího vajíčka a provoní vaše prádlo po pomerančových květech.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Náhradní náplň pro prací vajíčko na 50 praní, vůně pomerančové květy Ecoegg obsahuje dva sáčky bílých minerálních pelet a jeden sáček černých turmalínových pelet, díky kterým prodloužíte životnost vašeho pracího vajíčka. Budete si tak moct dále užívat vaši oblíbenou energizující vůni pomerančových květů, která vám pomůže nastartovat každý váš den.

Použití náhradního balení je velmi jednoduché. Jakmile přijde čas jejich doplnění, původní peletky ve vajíčku necháte a pouze doplníte jeden sáček bílých peletek. To zopakujte vždy, když se uvnitř vajíčka zmenší zhruba na polovinu své původní velikosti. Černé peletky je nutné doplnit pouze v případě, že se vám z vajíčka vysypají, nějakým způsobem poškodí či pokud se výrazně zhorší prací schopnost vajíčka. Díky tomu si užijete dalších 50 pracích cyklů se svou oblíbenou vůní, která je navíc jemná i vůči té nejcitlivější pokožce.

Upozornění: Může způsobit podráždění kůže a očí. Pokud se dostane do očí, vypláchněte opakovaně pod tekoucí vodou. Pokud je to možné z oči vyndejte kontaktní čočky a znovu omyjte pod vodou. Umyjte si ruce a pokožku. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

Britská firma ECOEGG Ltd našla způsob jak účinně a čistě prát a udržovat domácnost bez zbytečné chemie. ECOEGG Ltd pomáhá 15 % až 20 % školákům snížit jejich starosti s ekzémem.

Země původu: Velká Británie

Výrobce: Ecoegg Ltd, Steelfields, Owens Way, Gads Hill , ME7 2RT, Gillingham - Kent, Velká Británie

Podrobné složení produktu

Složení:

Aniontové tenzidy (30%) , neaniónové tenzidy (15-30%) , Enzymy, parfum
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky

Varování

Standardní věty o bezpečnosti

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje Lyrane Linalyl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313 Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Složení:

Aniontové tenzidy (30%) , neaniónové tenzidy (15-30%) , Enzymy, parfum
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky

Varování

Standardní věty o bezpečnosti

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje Lyrane Linalyl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313 Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?