Ecoegg Prací vajíčko na 70 praní, vůně pomerančové květy 70 praní

Ecoegg Prací vajíčko na 70 praní, vůně pomerančové květy 70 praní

420
Skladem 3 - 5 ks
Možnosti dodání: již zítra u vás

Vajíčko na praní s vůní pomerančových květů šetrně odstraní veškeré nečistoty.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Prací vajíčko na 70 praní, vůně pomerančové květy Ecoegg představuje jedinečný a inovativní systém praní prádla, který prádlo pere pomocí dvou druhů minerálních pelet uvnitř recyklovatelného obalu vajíčka. To dokáže zcela nahradit prací prášek i aviváž a vystačí vám až na 70 praní! Díky citlivé kombinaci esenciálních olejů bude vaše prádlo příjemně vonět po pomerančových květech.

Tento inovativní systém praní v sobě neobsahuje žádné škodlivé chemikálie, čímž je šetrný i k té nejcitlivější pokožce a k přírodě zároveň. Výhodou je také cena, jedno praní vás totiž vyjde zhruba na 5 korun. Vajíčko vám pomůže zbavit se jednorázových plastových lahví pracích gelů a ušetřit tak až 40 plastových lahví ročně! Právě za udržitelnost a snižování množství plastů získalo prací vajíčko ocenění "Getting Greener" od Good Housekeeping Institute. Princip praní funguje na dvou druzích turmalínových pelet, které mění pH vody, která tak snáze pronikne do hloubky vlákna. S pomocí mechanického pohybu bubnu pračky se ve vajíčku vytvoří jemná přírodní pěna, která pomáhá z oblečení šetrně odstranit všechny nečistoty, aniž by ho poškodila. Bílé peletky navíc obsahují směs esenciálních olejů, která vašemu prádlu dodá příjemnou vůni.

Upozornění: Může způsobit podráždění kůže a očí. Pokud se dostane do očí, vypláchněte opakovaně pod tekoucí vodou. Pokud je to možné z oči vyberte kontaktní čočky a znovu omyjte pod vodou. Umyjte si ruce a pokožku. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

Britská firma ECOEGG Ltd našla způsob jak účinně a čistě prát a udržovat domácnost bez zbytečné chemie. ECOEGG Ltd pomáhá 15 % až 20 % školákům snížit jejich starosti s ekzémem.

Země původu: Velká Británie

Výrobce: Ecoegg Ltd, Steelfields, Owens Way, Gads Hill , ME7 2RT, Gillingham - Kent, Velká Británie

Podrobné složení produktu

Složení:

Aniontové tenzidy (30%) , neaniónové tenzidy (15-30%) , Enzymy, parfum
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky

Varování

Standardní věty o bezpečnosti

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje Lyrane Linalyl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313 Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Složení:

Aniontové tenzidy (30%) , neaniónové tenzidy (15-30%) , Enzymy, parfum
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky

Varování

Standardní věty o bezpečnosti

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje Lyrane Linalyl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313 Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?