Ecoegg Náhradní náplň pro prací vajíčko na 50 praní, vůně tropický vánek 50 praní

Ecoegg Náhradní náplň pro prací vajíčko na 50 praní, vůně tropický vánek 50 praní

Značka: Ecoegg
Balení:
220
Momentálně vyprodané na e-shopu i prodejnách BiOOO.cz

Náhradní náplň do pracího vajíčka prodlouží životnost pracího vajíčka a provoní vaše prádlo po tropickém vánku.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Náhradní náplň pro prací vajíčko na 50 praní, vůně tropický vánek Ecoegg obsahuje dva sáčky bílých minerálních pelet a jeden sáček černých turmalínových pelet, díky kterým prodloužíte životnost vašeho pracího vajíčka. Budete si tak moct dále užívat vaši oblíbenou vůni sladkého tropického vánku beze strachu o zvýšení spotřeby jednorázových plastů.

Použití náhradního balení je velmi jednoduché. Jakmile přijde čas jejich doplnění, původní peletky ve vajíčku necháte a pouze doplníte jeden sáček bílých peletek. To zopakujte vždy, když se vajíčka uvnitř zmenší zhruba na polovinu své původní velikosti. Černé peletky je nutné doplnit pouze v případě, že se vám z vajíčka vysypají, nějakým způsobem poškodí či pokud se výrazně zhorší prací schopnost vajíčka. Díky tomu si užijete dalších 50 pracích cyklů se svou oblíbenou vůní, která je navíc jemná i vůči té nejcitlivější pokožce.

Upozornění: Může způsobit podráždění kůže a očí. Pokud se dostane do očí, vypláchněte opakovaně pod tekoucí vodou. Pokud je to možné z oči vyberte kontaktní čočky a znovu omyjte pod vodou. Umyjte si ruce a pokožku. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

Britská firma ECOEGG Ltd našla způsob jak účinně a čistě prát a udržovat domácnost bez zbytečné chemie. ECOEGG Ltd pomáhá 15 % až 20 % školákům snížit jejich starosti s ekzémem.

Země původu: Velká Británie

Výrobce: Ecoegg Ltd, Steelfields, Owens Way, Gads Hill , ME7 2RT, Gillingham - Kent, Velká Británie

Podrobné složení produktu

Složení:

Aniontové tenzidy (30%) , neaniónové tenzidy (15-30%) , Enzymy, parfum
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky

Varování

Standardní věty o bezpečnosti

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje Ylang ylang olej. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313 Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Složení:

Aniontové tenzidy (30%) , neaniónové tenzidy (15-30%) , Enzymy, parfum
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky

Varování

Standardní věty o bezpečnosti

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje Ylang ylang olej. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313 Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?