Ecoegg Prací vajíčko na 70 praní, vůně intenzivní květy - British blossom 70 praní

Ecoegg Prací vajíčko na 70 praní, vůně intenzivní květy - British blossom 70 praní

420
Skladem 3 - 5 ks
Možnosti dodání: již dnes u vás

Vajíčko na praní s vůní intenzivních květů odstraní veškeré nečistoty.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Prací vajíčko na 70 praní, vůně intenzivní květy - British blossom Ecoegg představuje jedinečný a inovativní systém praní prádla, který prádlo pere pomocí dvou druhů minerálních pelet uvnitř recyklovatelného obalu vajíčka. To dokáže zcela nahradit prací prášek i aviváž a vystačí vám až na 70 praní! Díky citlivé kombinaci esenciálních olejů vaše prádlo získá intenzivní květinovou vůni kvetoucích britských květů.

Tento inovativní systém praní v sobě neobsahuje žádné škodlivé chemikálie, čímž je šetrný i k té nejcitlivější pokožce a k přírodě zároveň. Výhodou je také cena, jedno praní vás totiž vyjde zhruba na 5 korun. Vajíčko vám pomůže zbavit se jednorázových plastových lahví pracích gelů a ušetřit tak až 40 plastových lahví ročně! Právě za udržitelnost a snižování množství plastů získalo prací vajíčko ocenění "Getting Greener" od Good Housekeeping Institute. Princip praní funguje na dvou druzích minerálních a keramických peletek, které mění pH vody, která tak snáze pronikne do hloubky vlákna. S pomocí mechanického pohybu bubnu pračky se ve vajíčku vytvoří jemná přírodní pěna, která pomáhá z oblečení šetrně odstranit všechny nečistoty, aniž by ho poškodila. Bílé minerální peletky navíc obsahují směs esenciálních olejů, která vašemu prádlu dodá příjemnou vůni.

Upozornění: Může způsobit podráždění kůže a očí. Pokud se dostane do očí, vypláchněte opakovaně pod tekoucí vodou. Pokud je to možné z oči vyberte kontaktní čočky a znovu omyjte pod vodou. Umyjte si ruce a pokožku. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

Britská firma ECOEGG Ltd našla způsob jak účinně a čistě prát a udržovat domácnost bez zbytečné chemie. ECOEGG Ltd pomáhá 15 % až 20 % školákům snížit jejich starosti s ekzémem.

Země původu: Velká Británie

Výrobce: Ecoegg Ltd, Steelfields, Owens Way, Gads Hill , ME7 2RT, Gillingham - Kent, Velká Británie

Podrobné složení produktu

Složení:

Aniontové tenzidy (30%) , neaniónové tenzidy (15-30%) , Enzymy, parfum
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky

Varování

Standardní věty o bezpečnosti

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje anisyl acetate, Linalyl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Složení:

Aniontové tenzidy (30%) , neaniónové tenzidy (15-30%) , Enzymy, parfum
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky

Varování

Standardní věty o bezpečnosti

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

EUH208 Obsahuje anisyl acetate, Linalyl acetate. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?