Farfalla Dárková sada Aroma-yoga 1 ks

Geschenkset Aroma-Yoga

Farfalla Dárková sada Aroma-yoga 1 ks

Geschenkset Aroma-Yoga

Značka: Farfalla
Certifikáty: NATRUE
Certifikát NATRUE
Balení:
776
Skladem > 5 ks
Možnosti dodání: již zítra u vás
Praha, OD Kotva > 1 ks / Praha, OC DBK > 1 ks

Dárková sada pro každého jogína jak dělaná! Obsahuje pokojový sprej pro naladění atmosféry a tělový voňavý olej.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Z blogu1
Hodnocení
Položit dotaz
Popis produktu

Dárková sada Aroma-yoga Farfalla je pro každého jogína jak dělaná! Obsahuje pokojový sprej (75 ml) pro naladění atmosféry a tělový voňavý olej (75 ml). Ovocné tóny prohloubí dech, zklidní emoce a prohloubí vaší relaxaci. Nastolte rovnováhu pomocí té správné přírodní vůně a užijte si perfektní hodinu jógy. Namasté!

Kosmetika značky Farfalla využívá aromaterapeutické síly éterických olejů a účinků dalších přírodních surovin. Ty dohromady tvoří kvalitní výrobky s neodolatelnými vůněmi, ale i nápaditým vzhledem. To vše s úctou k životnímu prostředí a certifikací BDIH.

Výrobce: Farfalla Essentials AG, Florastrasse 18 , 8610 , Uster, Švýcarsko

Podrobné složení produktu

Tělový olej: Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Essential Oils Aroma Yoga Osvěžovač vzduchu: Ethanol, Essential Oils
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky

Nebezpečí.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě schváleném k likvidaci takového odpadu. Směs obsahuje: limonen,linalol,linalyl-acetát.

Z blogu1

Jóga pro těhotné - zacvičte si s námi on-line

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Tělový olej: Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Essential Oils Aroma Yoga Osvěžovač vzduchu: Ethanol, Essential Oils
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky

Nebezpečí.
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obsah/obal na místě schváleném k likvidaci takového odpadu. Směs obsahuje: limonen,linalol,linalyl-acetát.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?