Allnature Esenciální olej Grep 10 ml

Allnature Esenciální olej Grep 10 ml

114
Skladem 3 - 5 ks
Možnosti dodání: již zítra u vás
Praha, Bílá Labuť > 3 ks

Esenciální olej z grepu zahání smutek, zmírňuje bolesti hlavy a působí proti depresím.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Esenciální olej Grep Allnature slouží jako podpora při stresu a duševním vypětí. Pomáhá nabrat potřebnou sílu, má antidepresivní účinky a zmírňuje bolesti hlavy.

antimikrobiální a antibakteriální vlastnosti. Je bohatý na antioxidanty, které pomáhají bojovat proti onemocněním. Pomáhá zlepšovat náladu a zmírňovat úzkosti. Neodolatelná vůně esenciálního oleje snižuje chuť k jídlu, čímž podporuje hubnutí. Má osvěžující účinky a slouží jako dezinfekce vzduchu.

Použití: Několik kapek esenciálního oleje nakapejte do vody v aromalampě, zapalte svíčku a nechte odpařovat. Nenechávejte hořet bez dozoru. Počet kapek volte podle velikosti místnosti, v menších prostorách stačí dvě kapky, ve větších použijte maximálně 5 kapek.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí a vyhněte se kontaktu se sliznicemi.

Allnature - to je český výrobce produktů zdravé výživy. Přináší širokou škálu čistě přírodních potravin, veganských i raw produktů, stejně jako oblíbených superpotravin nebo doplňků stravy. 

Země původu: Česká republika

Výrobce: AllNature s.r.o, Březhradská 148/3 , 503 32, Hradec Králové, Česká republika , tel: +420 733 133 648

Podrobné složení produktu

Složení:

silicie z grepu (100%)
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS07 - dráždivé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: Grapefruit es. Olej

H-věty: 

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-pokyny: 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301/310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P333/313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P370/378 V případě požáru: K uhašení použijte ...vodu/pěnu/prášek/CO2.
P501 Odstraňte obsah/obal ...

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Složení:

silicie z grepu (100%)
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS07 - dráždivé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: Grapefruit es. Olej

H-věty: 

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-pokyny: 

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301/310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P333/313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P370/378 V případě požáru: K uhašení použijte ...vodu/pěnu/prášek/CO2.
P501 Odstraňte obsah/obal ...

Nenašli jste to pravé? Co tohle?