Allnature Esenciální olej Tea tree 10 ml

Allnature Esenciální olej Tea tree 10 ml

114
Skladem 1 - 2 ks
Možnosti dodání: již zítra u vás
Praha, Bílá Labuť > 3 ks / Praha, Palác Lucerna > 2 ks

Esenciální olej tea tree působí jako přírodní dezinfekce, odpuzovač hmyzu a deodorant.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Esenciální olej Tea tree Allnature má antiseptické a protizánětlivé účinky, působí jako přírodní dezinfekce a deodorant. Neutralizuje nepříjemné pachy a zmírňuje podráždění pokožky.

Esenciální olej Tea tree slouží jako přírodní dezinfekční prostředek na ruce a odpuzovač hmyzu. Díky jeho antibakteriálním účinkům působí jako přírodní deodorant, obsahuje sloučeniny, které bojují proti bakteriím odpovědným za tělesný pach. Lze využít také jako dezinfekci řezných ran a oděrek. Podporuje hojení ran a snižuje záněty. Může pomoci léčit akné a snižuje tvorbu lupů.

Použití: Několik kapek esenciálního oleje nakapejte do vody v aromalampě, zapalte svíčku a nechte odpařovat. Nenechávejte hořet bez dozoru. Počet kapek volte podle velikosti místnosti, v menších prostorách stačí dvě kapky, ve větších použijte maximálně 5 kapek.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí a vyhněte se kontaktu se sliznicemi.

Allnature - to je český výrobce produktů zdravé výživy. Přináší širokou škálu čistě přírodních potravin, veganských i raw produktů, stejně jako oblíbených superpotravin nebo doplňků stravy. 

Ostatní kategorie: Éterické oleje S - Z

Země původu: Česká republika

Výrobce: AllNature s.r.o, Březhradská 148/3 , 503 32, Hradec Králové, Česká republika , tel: +420 733 133 648

Podrobné složení produktu

Složení:

silice z Tea tree (100%)
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS07 - dráždivé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: Melaleuca alternifolia, extrakt

H-věty

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H302/332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-pokyny

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ...

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P301/310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře/... . P370/378 V případě požáru: K hašení použijte vodu/pěnu/prášek/CO2.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Složení:

silice z Tea tree (100%)
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS07 - dráždivé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: Melaleuca alternifolia, extrakt

H-věty

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H302/332 Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-pokyny

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ...

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P301/310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře/... . P370/378 V případě požáru: K hašení použijte vodu/pěnu/prášek/CO2.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P391 Uniklý produkt seberte.
P405 Skladujte uzamčené.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?