Allnature Esenciální olej Vavřín 10 ml

Allnature Esenciální olej Vavřín  10 ml

Allnature Esenciální olej Vavřín 10 ml

114
Skladem > 5 ks
Možnosti dodání: již zítra u vás

Esenciální olej z vavřínu zklidňuje pokožku, uklidňuje, pomáhá hojit rány a zmírňuje zažívací problémy.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Esenciální olej Vavřín Allnature eliminuje stres a únavu, zklidňuje pokožku, uklidňuje a zmírňuje zažívací potíže.

Působí jako osvěžující čistič, zklidňuje pokožku a má uklidňující účinek. Pomáhá uvolňovat hleny a má antibakteriální účinky. Pomáhá stimulovat a regulovat menstruační cyklus a rovněž pomáhá zmírňovat menstruační křeče. Díky svým antibakteriálním účinkům pomáhá hojit rány. Podporuje chuť k jídlu a zlepšuje koncentraci. Zmírňuje zažívací problémy.

Použití: Několik kapek esenciálního oleje nakapejte do vody v aromalampě, zapalte svíčku a nechte odpařovat. Nenechávejte hořet bez dozoru. Počet kapek volte podle velikosti místnosti, v menších prostorách stačí dvě kapky, ve větších použijte maximálně 5 kapek.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí a vyhněte se kontaktu se sliznicemi.

Allnature - to je český výrobce produktů zdravé výživy. Přináší širokou škálu čistě přírodních potravin, veganských i raw produktů, stejně jako oblíbených superpotravin nebo doplňků stravy. 

Ostatní kategorie: Éterické oleje S - Z

Země původu: Česká republika

Výrobce: AllNature s.r.o, Březhradská 148/3 , 503 32, Hradec Králové, Česká republika , tel: +420 733 133 648

Podrobné složení produktu

Složení:

silice z vavřínu (100%)
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal ve spalovně odpadů.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Složení:

silice z vavřínu (100%)
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal ve spalovně odpadů.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?