Allnature Esenciální olej Pomeranč 10 ml

Allnature Esenciální olej Pomeranč  10 ml

Allnature Esenciální olej Pomeranč 10 ml

114
Skladem > 10 ks
Možnosti dodání: již zítra u vás

Esenciální olej pomerančový odstraňuje nepříjemné zápachy, posiluje imunitu a zlepšuje náladu.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Esenciální olej Pomeranč Allnature odstraňuje nepříjemné zápachy, provoní vaši domácnost, zlepšuje náladu a celkově má příznivé účinky na psychiku.

Pomerančový esenciální olej je perfektním pomocníkem pro odstranění zápachu, zabraňuje růstu bakterií a plísní. Váš domov bude svěží a krásně provoněný. Esenciální olej pomáhá posilovat imunitu. Příjemná pomerančová vůně je ideální pro aromaterapii a vytváří povznášející a relaxační účinek.

Použití: Několik kapek esenciálního oleje nakapejte do vody v aromalampě, zapalte svíčku a nechte odpařovat. Nenechávejte hořet bez dozoru. Počet kapek volte podle velikosti místnosti, v menších prostorách stačí dvě kapky, ve větších použijte maximálně 5 kapek.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí a vyhněte se kontaktu se sliznicemi.

Allnature - to je český výrobce produktů zdravé výživy. Přináší širokou škálu čistě přírodních potravin, veganských i raw produktů, stejně jako oblíbených superpotravin nebo doplňků stravy. 

Ostatní kategorie: Éterické oleje O - R

Země původu: Česká republika

Výrobce: AllNature s.r.o, Březhradská 148/3 , 503 32, Hradec Králové, Česká republika , tel: +420 733 133 648

Podrobné složení produktu

Složení:

silice z pomeranče (100%)
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži
H31Ř Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P3R70+P3R78 V případě požáru: K uhašení použijte písek, oxid uhličitý nebo práškový hasicí přístroj. 

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Složení:

silice z pomeranče (100%)
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

VAROVÁNÍ

Standardní věty o nebezpečnosti
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži
H31Ř Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pokyny pro bezpečné zacházení

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P3R70+P3R78 V případě požáru: K uhašení použijte písek, oxid uhličitý nebo práškový hasicí přístroj. 

P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?