bodhi Esenciální olej Patchouli 10 ml

bodhi Esenciální olej Patchouli 10 ml

352
Skladem > 10 ks
Možnosti dodání: již zítra u vás

Esenciální olej patchouli má protizánětlivé účinky, používá se při léčbě hemoroidů a křečových žil. Také navozuje pocit pohody a je výborným meditačním olejem.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení
Položit dotaz
Popis produktu

Esenciální olej Patchouli bodhi má protizánětlivé účinky, používá se při léčbě hemoroidů a křečových žil. Také navozuje pocit pohody a je výborným meditačním olejem. Vůně esenciálního oleje patchouli je též známa i jako přírodní afrodiziakum.

Použití: Přidejte do vody v aromalampě 3-5 kapek.

Bodhi je thajská přírodní kosmetika na bázi rostlinných a bylinných extraktů v kombinaci s čistými esenciálními oleji. Její filozofií pak je harmonie těla i duše. Produkty jsou vyráběny podle tradičních bylinných receptů za pomoci kvalitních ingrediencí z přírody a mají aromaterapeutické účinky

Země původu: Indonésie

Výrobce: Bodhi Herbal SPA Cosmetics , Bangkok, Thajsko

Podrobné složení produktu

Konzistence: tekutá

Obal: skleněný

Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P264
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. (Druh
vybavení uvede výrobce/dodavatel) P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P405 Skladujte uzamčené.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Konzistence: tekutá

Obal: skleněný

Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Nebezpečí. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P264
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. (Druh
vybavení uvede výrobce/dodavatel) P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.
P391 Uniklý produkt seberte.
P405 Skladujte uzamčené.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?