Allnature Esenciální olej Citron 10 ml

Allnature Esenciální olej Citron 10 ml

114
Skladem 1 - 2 ks
Možnosti dodání: 22. 7. u vás
Praha, Bílá Labuť > 3 ks

Esenciální olej citronový odstraňuje škodlivé bakterie a viry, působí jako přírodní repelent a pomáhá při nachlazení.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Esenciální olej Citron Allnature má široké možnosti využití. Pomáhá při depresích, čistí pokožku, odstraňuje škodlivé bakterie a viry a snižuje záněty. Uklidňuje tělo a mysl.

Citronová vůně má povznášející a uklidňující účinky, zlepšuje náladu a zmírňuje stres. Může zmírnit příznaky ranních nevolností a díky obsaženým antioxidantům rozjasňuje pleť. Citronový esenciální olej zmírňuje bolest v krku, usnadňuje dýchání a zlepšuje koncentraci. Díky svým antimikrobiálním vlastnostem podporuje hojení ran.

Použití: Několik kapek esenciálního oleje nakapejte do vody v aromalampě, zapalte svíčku a nechte odpařovat. Nenechávejte hořet bez dozoru. Počet kapek volte podle velikosti místnosti, v menších prostorách stačí dvě kapky, ve větších použijte maximálně 5 kapek.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí a vyhněte se kontaktu se sliznicemi.

Allnature - to je český výrobce produktů zdravé výživy. Přináší širokou škálu čistě přírodních potravin, veganských i raw produktů, stejně jako oblíbených superpotravin nebo doplňků stravy. 

Země původu: Česká republika

Výrobce: AllNature s.r.o, Březhradská 148/3 , 503 32, Hradec Králové, Česká republika , tel: +420 733 133 648

Podrobné složení produktu

Složení:

silice z citronu (100%)
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS07 - dráždivé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: citral, dipenten ; limonen, Pin-2(10)-en

H-věty: 

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-pokyny:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301/310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P370/P378 V případě požáru: K hašení použijte hasící pěnu.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P403/235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P391 Uniklý produkt seberte.

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Složení:

silice z citronu (100%)
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS07 - dráždivé látky
GHS02 - hořlavé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: citral, dipenten ; limonen, Pin-2(10)-en

H-věty: 

H226 Hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-pokyny:

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P301/310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P370/P378 V případě požáru: K hašení použijte hasící pěnu.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu/...
P403/235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

P391 Uniklý produkt seberte.

Nenašli jste to pravé? Co tohle?