Allnature Esenciální olej Citronová tráva 10 ml

Allnature Esenciální olej Citronová tráva  10 ml

Allnature Esenciální olej Citronová tráva 10 ml

Značka: Allnature
Balení:
114
Momentálně vyprodané na e-shopu
Praha, OD Kotva > 1 ks

Esenciální olej z citronové trávy čistí vzduch, pomáhá zmírňovat bolesti hlavy a uklidňuje.

Zobrazit podrobné složení  >
Popis produktu
Hodnocení0
Položit dotaz
Popis produktu

Esenciální olej Citronová tráva Allnature revitalizuje, pročišťuje vzduch, pomáhá zmírňovat bolesti hlavy a má uklidňující účinky.

Esenciální olej z citronové trávy je účinný v boji proti bakteriím a je bohatý na antioxidanty, které pomáhají bojovat proti škodlivým volným radikálům. Může pomoci léčit žaludeční problémy a může pomoci snížit příznaky revmatoidní artritidy. Esenciální olej je perfektní jako masážní olej. Pomáhá při bolestech hlavy, pročišťuje vzduch a vytváří pocit svěžesti.

Použití: Několik kapek esenciálního oleje nakapejte do vody v aromalampě, zapalte svíčku a nechte odpařovat. Nenechávejte hořet bez dozoru. Počet kapek volte podle velikosti místnosti, v menších prostorách stačí dvě kapky, ve větších použijte maximálně 5 kapek.

Upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí a vyhněte se kontaktu se sliznicemi.

Allnature - to je český výrobce produktů zdravé výživy. Přináší širokou škálu čistě přírodních potravin, veganských i raw produktů, stejně jako oblíbených superpotravin nebo doplňků stravy. 

Ostatní kategorie: Éterické oleje A-D

Země původu: Česká republika

Výrobce: AllNature s.r.o, Březhradská 148/3 , 503 32, Hradec Králové, Česká republika , tel: +420 733 133 648

Podrobné složení produktu

Složení:

silice z citronové trávy (100%)
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: (E)-3,7-dimethylokta-2,6-dienal, (Z)-3,7-dimethylokta-2,6-dienal, geraniol, Geranyl-acetát, Caryophyllen, Kamphen, Linalool, Isoeugenol, (S)-p-mentha-1,8-dien, Pin-2(3)-en, 6- methylhept-5-en-2-on, Citronellol

H-věty:

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-pokyny:

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301/310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P362/364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Doplňující informace: Látka je hořlavá ale ne snadno zápalná.

 

Hodnocení

Pro hodnocení a komentování produktu musíte být přihlášeni: Přihlásit se

Položit dotaz

VLOŽTE DOTAZ DO PORADNY:

Podrobné složení produktu

Složení:

silice z citronové trávy (100%)
Upozorňujeme, že seznam ingrediencí se u produktů může čas od času měnit a mírně se lišit. Nejaktuálnější informace najdete vždy na obale produktu. Složení aktualizujeme na pravidelné bázi dle informací našich dodavatelů.
Ostatní informace / Bezpečnost:
GHS05 - korozivní a žíravé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví
GHS07 - dráždivé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

NEBEZPEČÍ

Obsahuje: (E)-3,7-dimethylokta-2,6-dienal, (Z)-3,7-dimethylokta-2,6-dienal, geraniol, Geranyl-acetát, Caryophyllen, Kamphen, Linalool, Isoeugenol, (S)-p-mentha-1,8-dien, Pin-2(3)-en, 6- methylhept-5-en-2-on, Citronellol

H-věty:

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P-pokyny:

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301/310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P362/364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. P391 Uniklý produkt seberte.
P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Doplňující informace: Látka je hořlavá ale ne snadno zápalná.

 

Nenašli jste to pravé? Co tohle?